Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X