Văn bản thuyết minh có tính chất gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 13/04/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Văn bản thuyết minh có tính chất gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Văn bản thuyết minh có tính chất: tri thức chuẩn xác, khách quan, hữu ích.
Giải thích: Văn bản và thuyết minh được nêu ra ở trên thì văn bản thuyết minh được hiểu một cách đơn giản nhất đó chính là một thể loại văn bản thông dung được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Mục đích chính của thuyết minh đó chính là cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của sự vật hiện tượng trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giải thích. Vì vậy văn bản thuyết mình cần phải có tính tri thức chuẩn xác, khách quan và hữu ích.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X