Văn bản Thạch Sanh sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Văn bản Thạch Sanh sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X