Văn bản Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng được viết theo thể loại nào ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 12/04/2022 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Văn bản Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng được viết theo thể loại nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Văn bản Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng được viết theo thể loại tuỳ bút. Được trích từ thiên tùy bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong tập tùy bút – bút kí Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng. Bài văn được viết trong cảm hứng của một người xa quê, nhớ về mùa xuân gợi cảm nơi đất Bắc.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

A. Tác giả trực tiếp chứng kiến và miêu tả vẻ đẹp mùa xuân

B. Tác giả miêu tả và bộc lộ cảm xúc về mùa xuân từ những điều được nghe kể

C. Đất nước chia cắt, tác giả ở miền Nam nhớ và hoài vọng về mùa xuân ở miền Bắc

D. Tác giả đang sống trong mùa xuân thống nhất

Tác giả của văn bản Mùa xuân của tôi là ai?

A. Vũ Bằng

B. Minh Hương

C.Nguyễn Duy

D. Nguyễn Tuân

Dòng nào nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ?

A. Ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của tất cả những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

B. Thể hiện những đối lập giai cấp trong xã hội cũ.

C. Thể hiện những phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ và những đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân trong xã hội phong kiến.

D. Đề cao khát vọng yêu đương của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X