Văn bản hấp dẫn, thuyết phục bởi vấn đề cấp thiết với sức thuyết phục cao, lập

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Văn bản hấp dẫn, thuyết phục bởi vấn đề cấp thiết với sức thuyết phục cao, lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể và còn bởi sự nhiệt tình của tác giả, đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Văn bản hấp dẫn, thuyết phục bởi vấn đề cấp thiết với sức thuyết phục cao, lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể và còn bởi sự nhiệt tình của tác giả là đúng.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X