Văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng thuộc thể loại gì?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng thuộc thể loại gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X