Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức có mấy vai trò ?

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức có mấy vai trò ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức có 4 vai trò:

+ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
+ Thực tiễn là động lực của nhận thức
+ Thực tiễn là mục đích của nhận thức
+ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X