Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Vạch dưới đây có tác dụng gì? C. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vạch trên có tác dụng dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm bằng lái nghiệp mới nhất

X