In the 1970s the Temple Bar Trust was set up with the intention of returning the gate to the City of London.

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

(v)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

In the 1970s the Temple Bar Trust was set up with the intention of returning the gate to the City of London.
set up: thành lập, tạo lập
Các từ còn lại:
set out: bắt đầu lên đường / phô trương, trình bày
set off: khởi hành
set back: cản trở bước tiến

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X