Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

AAbbDD x aaBBdd là hai dòng thuần chủng tương phản, tạo ra đời con F1 là AaBbDd có ưu thế lai biểu hiện rõ nhất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X