Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25: Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?

TRẢ LỜI

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán khi:

 • Vật liệu tấm ghép không được hàn hoặc khó hàn.
 • Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao (như nồi hơi).
 • Mối ghép phải chụi được lực lớn và chấn động mạnh..
Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong các ngành:
 • Ứng dụng trong kết cầu cầu
 • Ứng dụng trong giàn cần trục
 • Ứng dụng trong các dụng cụ sinh hoạt gia đình
Ứng dụng mỗi ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?
Câu hỏi liên quan
Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là gì?

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là:

 • Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn
 • Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao
 • Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối ghép động?


Đáp án: C
Vì các chi tiết không chuyển động tương đối với nhau thuộc mối ghép cố định.

Ứng dụng của mối ghép bằng hàn là:


Đáp án: C
Vì hàn tạo cả khung xe đạp và xe máy, làm khung giàn.

Mối ghép cố định chia làm mấy loại?

Mối ghép cố định chia làm 2 loại là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

 1. Mối ghép tháo được như ghép bằng bít, ren, then, chốt...
 2. Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn

Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?


Đáp án: B
Đó là mối ghép bằng đinh tán và mối ghép bằng hàn.

Mối ghép cố định gồm mấy loại?


Đáp án: A
Đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là:

Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là được hình thành trong thời gian ngắn, tiết kiệm vật liệu và giảm giá thành.

Nhược điểm của mối ghép bằng hàn?

Nhược điểm của mối ghép bằng hàn là:

 • Dễ bị nứt
 • Giòn
 • Chịu lực kém
Nhắc lại lý thuyết:
Mối ghép bằng hàn là mối hàn không tháo được, khi hàn người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau, hoặc được kết dính với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác như thiếc hàn.

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X