Unfortunately, the injury may keep him out of football ...... He may never

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Unfortunately, the injury may keep him out of football _______. He may never play again.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kiến thức: Cụm từ, từ vựng

Giải thích:

for good = permanently: mãi mãi

now and then = sometimes: thỉnh thoảng

once in a while = occasionally: thỉnh thoảng

every so often = occasionally; sometimes: thỉnh thoảng

Tạm dịch: Thật không may, chấn thương có thể khiến anh ấy tách khỏi bóng đá mãi mãi. Anh ấy có thể không bao giờ chơi được nữa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X