Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 20/04/2023 - Tác giả: Hà Anh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 8 bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ?

TRẢ LỜI

Tuyến vị nằm ở lớp niêm mạc của dạ dày.

Giải thích: Thành dạ dày gồm 4 lớp: lớp màng bọc bên ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc trong cùng.

+ Lớp cơ: rất dày và khỏe gồm 3 lớp cơ là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo

+ Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị.

Tuyến vị nằm ở lớp niêm mạc của dạ dày

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X