Tương tác nào sau đây là tương tác từ?

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 23/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tương tác nào sau đây là tương tác từ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tương tác giữa dòng điện với các điện tích đứng yên là tương tác từ.
Ta có tương tác từ gồm tương tác :
- Giữa nam châm với nam châm
- Giữa nam châm với dòng điện
- Giữa dòng điện với dòng điện
=> A, B, C - không phải tương tác từ

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X