Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài như lá mùa thu ý nói điều gì?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài như lá mùa thu ý nói điều gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X