Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

1 tế bào sinh tinh giảm phân tạo 4 tinh trùng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X