Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, thế giới tồn tại bao nhiêu trung tâm

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, thế giới tồn tại bao nhiêu trung tâm kinh tế tài chính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, thế giới tồn tại 4 trung tâm kinh tế tài chính

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X