Từ nào không chứa yếu tố đồng nghĩa với các từ còn lại?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ nào không chứa yếu tố đồng nghĩa với các từ còn lại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X