Từ năm 1982, quần đảo Hoàng Sa trực thuộc thành phố nào?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ năm 1982, quần đảo Hoàng Sa trực thuộc thành phố nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ năm 1982, quần đảo Hoàng Sa trực thuộc thành phố Đà Nẵng.
Về quản lý hành chính, năm 1982, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai và huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau khi điều chỉnh

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X