Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu

07/01/2021 37

Câu Hỏi:
Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X