Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X