Từ một đỉnh ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ một đỉnh ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 20m/s. Lấy g = 10${m}{/}{s}^{2}$. Chọn hệ trục tọa độ Oxy có gốc O tại điểm ném, Ox hướng theo $\overrightarrow{v}_{0}{}$ , Oy hướng thẳng đúng xuống dưới; x, y tính bằng m. Phương trình quỹ đạo của quả cầu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X