Từ lão trong đoạn văn trên tương đương với từ lão nào trong các dòng sau đây?

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ "lão" trong đoạn văn trên tương đương với từ lão nào trong các dòng sau đây?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Lão Hạc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ "lão" trong đoạn văn trên tương đương với từ lão trong Ông lão.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X