Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng Hòa Bình – Sơn La

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X