Từ đi trong câu: Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! thuộc dạng nào dưới

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Từ "đi" trong câu: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" thuộc dạng nào dưới đây?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tình thái từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X