Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh phản ánh hoạt động gì của người Việt cổ thời

Xuất bản: 13/10/2021 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh phản ánh hoạt động gì của người Việt cổ thời Văn Lang?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh phản ánh hoạt động chống lũ lụt bảo vệ sản xuất nông nghiệp. của người Việt cổ thời Văn Lang

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dòng nào dưới đây không nói đúng về đặc điểm của truyền thuyết?

Phản ánh nhận thức của người thời cổ về nguồn gốc thế giới và đời sống con người là dòng nói không đúng về đặc điểm của truyền thuyết.

Dòng nào sau đây nêu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết:

Những câu chuyện huyền thoại có cốt lõi của lịch sử là câu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết.

Tại sao xếp truyện Thánh Gióng vào thể loại truyền thuyết?

Xếp truyện Thánh Gióng vào thể loại truyền thuyết vì câu chuyện tưởng tượng, có nhiều yếu tố hoang đường, kì ảo liên quan tới sự thật lịch sử. Truyện truyền thuyết thuộc thể loại truyện có yếu tố hoang đường, kì ảo dựa trên sự thật lịch sử.

Truyền thuyết này xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

Truyền thuyết này xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái.

Truyền thuyết hồ Gươm ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Truyền thuyết hồ Gươm ra đời trong thời kì kháng chiến chống giặc Minh (1407- 1427)

Truyền thuyết là gì?

Truyền thuyết là thể loại văn học tự sự bằng văn xuôi kể lại các sự kiện và nhân vật có quan hệ với lịch sử địa phương, dân tộc, thường dùng yếu tố tưởng tượng để lí tưởng hóa các sự kiện và các nhân vật được kể, nhằm thể hiện ý thức lịch sử của nhân dân.

Truyền thuyết về thành cổ Loa được xây dựng trên cái nền lịch sử cuộc kháng chiến của nước Âu Lạc chống lại cuộc chiến tranh thôn tính của Triệu Đà. Cuộc kháng chiến ấy diễn ra vào thời gian nào?

Truyền thuyết về thành cổ Loa được xây dựng trên cái nền lịch sử cuộc kháng chiến của nước Âu Lạc chống lại cuộc chiến tranh thôn tính của Triệu Đà vào thế kỉ III trước Công nguyên.

Yếu tố cơ bản làm nên tính chất truyền thuyết ở truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

Những chi tiết nghệ thuật kì ảo làm nên tính chất truyền thuyết của Sơn Tinh, Thủy Tinh

Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử nào của nước ta

Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay)

Truyền thuyết Thánh Gióng là văn bản miêu tả, kết hợp biểu cảm và tự sự, đúng hay sai?

Truyền thuyết Thánh Gióng là văn bản miêu tả, kết hợp biểu cảm và tự sự là nhận định sai. Truyền thuyết Thánh Gióng là văn bản tự sự

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X