Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cở nhỏ. Nội dung của thể loại truyện ngắn bao trùm

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cở nhỏ. Nội dung của thể loại truyện ngắn bao trùm hầu hết các phương diện của đời sống: đời tư, thế sự hay sử thi, nhưng các độc đáo của nó là ngắn. Truyện ngắn được viết ra để thiếp thu liền một mạch, đọc một hơi không nghỉ.
Đoạn văn trên thuyết minh thể loại truyện ngắn theo phương pháp nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Chọn đáp án: C
Đoạn văn trên thuyết minh thể loại truyện ngắn theo phương pháp nêu định nghĩa.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X