Trường hợp nào sau đây mắc lỗi về ngữ âm và chữ viết?

07/12/2020 418

Câu Hỏi:
Trường hợp nào sau đây mắc lỗi về ngữ âm và chữ viết?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Câu mắc lỗi về ngữ âm và chữ viết là: Con châu thắng trận tung hoành trên bãi biển.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X