Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X