Trước cùng một sự việc (người quân hiệu ngăn lại không cho Linh Từ Quốc Mẫu đi

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trước cùng một sự việc (người quân hiệu ngăn lại không cho Linh Từ Quốc Mẫu đi qua thềm cấm) mà một người thì cho là khinh nhờn thượng cấp, đòi phải trừng phạt, một người cho là biết giữ phép, lấy vàng lụa khen thưởng.
Sự đối lập, nghịch trái như vậy đã có tác dụng gì rõ nhất trong việc thể hiện nhân vật và chủ đề tác phẩm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Chọn đáp án: C
Sự đối lập, nghịch trái như vậy đã có tác dụng làm nổi bật tính cách tốt đẹp của Thủ Độ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X