Trữ lượng quặng kali của Liên bang Nga đứng thứ mấy trên thế giới (năm 2004)?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trữ lượng quặng kali của Liên bang Nga đứng thứ mấy trên thế giới (năm 2004)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X