Trong văn nghị luận, khi bác bỏ một ý kiến nào đó, ta không nên làm gì?

24/11/2020 25

Câu Hỏi:
Trong văn nghị luận, khi bác bỏ một ý kiến nào đó, ta không nên làm gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X