Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỷ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 xuất hiện

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỷ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 xuất hiện ở phép lai nào sau đây? 1. BbDd x bbdd. 2. Bbdd x bbDd 3. BbDd x bbDd. 4. BbDD x bbDd. Phương án đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

PL1: BbDd x bbdd → (Bb:bb)(Dd:dd) →1BbDd:1Bbdd:1bbDd :1bbdd → tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1
PL2: Bbdd x bbDd→ (Bb:bb)(Dd:dd) → 1BbDd:1Bbdd:1bbDd :1bbdd → tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1
PL3: BbDd x bbDd → (Bb:bb)(3D-:1dd) → tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1
PL4: BbDD x bbDd → (Bb:bb)(1DD:1Dd) → tỷ lệ kiểu hình 1:1

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X