Trong thời gian chị P xin nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm,

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong thời gian chị P xin nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung: Giao kết hợp đồng lao động.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X