Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ngoài lớp photpholipit kép và các phân tử prôtêin, màng sinh chất còn liên kết với cacbohydrat, colesteron, các vi sợi.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất?

Chức năng không phải của màng sinh chất là sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài.
Chức năng của mang sinh chất là:
- Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.
- Màng sinh chất còn có các protein thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.

Theo mô hình khảm động thì màng sinh chất không có thành phần cách thức cấu tạo nào trong các ý dưới đây?

Theo mô hình khảm động thì màng sinh chất không có thành phần cách thức cấu tạo: Màng có cấu trúc ổn định, các phân tử thường không chuyển động.
Cấu trúc màng sinh chất: Màng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm động:
– Cấu trúc khảm: Màng được cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, trên đó có điểm thêm các phân tử prôtêin và các phân tử khác. Ở các tế bào động vật và người còn có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin của màng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.

Khi nói về cholesteron trong màng sinh chất, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về cholesteron trong màng sinh chất, phát biểu đúng là: D. Cholesteron làm giảm tính linh động của màng.

Đặc tính không thuộc về màng sinh chất:

Màng sinh chất có tính bán thấm: thấm chọn lọc với các ion hòa tan trong nước.
Giải thích
Màng tế bào (hay màng sinh chất) bao phủ xung quanh tế bào chất của các tế bào sống, về cơ bản màng phân cách các phần nội bào với mội trường ngoại bào. Màng tế bào còn có vai trò trong việc nâng giữ khung xương để hình thành nên hình dạng bên ngoài của tế bào và gắn kết chất nền ngoại bào với các tế bào khác lại với nhau để hình thành nên các mô. Ở các loài nấm, vi khuẩn, vi khuẩn cổ và kể cả thực vật đều có thành tế bào giúp cung cấp cơ chế hỗ trợ cho tế bào và ngăn cản các đại phân tử vượt qua nó.

Dựa vào cấu tạo của màng sinh chất em hãy cho biết hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra ở màng tế bào khi lai tế bào chuột với tế bào người?

Trong màng tế bào lai, các phân tử prôtêin của người và của chuột nằm xen kẽ nhau có thể xảy ra do prôtêin xuyên màng và các photpholipit có thể di chuyển trong màng được.

Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất

rong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng cấu tạo chiếm số lượng nhiều nhất

Thành phần chính cấu tạo màng sinh chất là:

Thành phần chính cấu tạo màng sinh chất là Phôtpholipit và protein.
Màng sinh chất là cấu tạo nằm bên ngoài cùng, đóng vai trò như “đường ranh giới” giữa môi trường trong và bên ngoài tế bào.

Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?
1. Chất tế bào
2. Màng sinh chất
3. Vách tế bào
4. Nhân

Ở tế bào động vật không có vách tế bào mà chỉ có ở tế bào thực vật (giúp chúng có hình dạng nhất định

Màng sinh chất có vai trò:

Màng sinh chất có vai trò: Ngăn cách tế bào chất với môi trường ngoài, bảo vệ khối sinh chất của tế bào và thực hiện sự trao đổi chất với môi trường.

Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất

Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất được hình thành trong các phân tử protein nằm trong suốt chiều dài của chúng.

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X