Trọng tâm trong chiến lược phát triển của các nước sau Chiến tranh lạnh là

Xuất bản: 14/03/2023 - Cập nhật: 14/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trọng tâm trong chiến lược phát triển của các nước sau Chiến tranh lạnh là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trọng tâm trong chiến lược phát triển của các nước sau Chiến tranh lạnh là lấy kinh tế làm trọng điểm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X