Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1 giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X