Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

01/12/2020 428

Câu Hỏi:
Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X