Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

01/12/2020 461

Câu Hỏi:
Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có 1 lần giảm phân tạo 4 bào tử đực đơn bội và 2 lần nguyên phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phân, lần 2 thì nhân tế bào sinh sản nguyên phân thành 2 tinh tử.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X