Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển là biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X