Trong những năm 40 của thế kỉ XX, nước nào chiếm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong những năm 40 của thế kỉ XX, nước nào chiếm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong những năm 40 của thế kỉ XX, nước chiếm 3/4 dự trữ vàng của thế giới là Mĩ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X