Trong những năm 1975 đến nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong những năm 1975 đến nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong những năm 1975 đến nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X