Trong những năm 1961 – 1965, đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào

Xuất bản: 16/06/2023 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong những năm 1961 – 1965, đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong những năm 1961 – 1965, đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam.
Những điểm cần lưu ý:
*Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ - Diệm:
a. Hoàn cảnh và Âm mưu:
+ Cuối 1960, sau thất bại phong trào “Đồng Khởi”, Mĩ đã chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
+ Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai (Sài Gòn), dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ; cùng vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ, nhằm chống lại cách mạng của nhân dân ta.
+ Âm mưu cơ bản là “dùng người Việt đánh người Việt”.
b. Thủ đoạn:
Theo kế hoạch Xtalây - Taylo, nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Mĩ đã:
+ Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.
+ Tăng cố vấn quân sự Mĩ và các phương tiện chiến tranh hiện đại vào Việt Nam.
+ Mĩ - Ngụy ráo riết dồn dân lập “Ấp chiến lược” (coi là quốc sách).
+ Mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng và tiến hành phá hoại miền Bắc (bằng biệt kích, thổ phỉ).
*Miền Nam chiến đấu chống…:
- Trên mặt trận chống phá “Ấp chiến lược”:
Đã diễn ra gay go, quyết liệt giữa ta và địch. Kết quả: cuối 1962, trên nữa tổng số Ấp với gần 70% nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát. Đến tháng 6/1965, địch chỉ kiểm soát được 2.200 Ấp.
- Trên mặt trận chính trị:
Phong trào đấu tranh ở các đô thị lớn phát triển mạnh mẽ như: đấu tranh của tăng ni Phật tử, của “đội quân tóc dài”; cùng với phong trào phá “Ấp chiến lược” ở nông thôn đã làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm → Ngày 1/11/1963 Ngô Đình Diệm bị đảo chánh (22/11/1963, Kennơđi bị ám sát, lên thay là Giônxơn).
- Trên mặt quân sự:
+ Trong những năm 1961 → 1962, ta đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.
+ Tháng 1/1963, ta đã giành thắng lợi to lớn ở Ấp Bắc (Mĩ Tho). Mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.
+ Đông Xuân 1964 → 1965, ta giành thắng lợi mở đầu ở Bình Giả (Bà Rịa, tháng 12/1964), sau đó giành thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. Giữa 1965, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
=> Ý nghĩa: là thất bại của Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, và trực tiếp đưa quân Mĩ vào tham chiến ở miền Nam.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn "Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn" trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam.

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là

Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.

Giải thích:

Theo quan điểm của phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thì Ấp chiến lược là nội dung cơ bản, là "xương sống" của chiến lược chiến tranh đặc biệt, là biện pháp chủ yếu để tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực, trong đó hành quân càn quét, đánh phá, triệt hạ làng mạc, dồn dân, chiếm đóng, làm dân bị kìm kẹp nhằm "tát nước bắt cá", cô lập lực lượng vũ trang cách mạng để họ không thể dựa vào dân, nhằm thực hiện ý đồ tiêu diệt lực lượng quân Giải phóng.

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam làm phá sản cơ bản chiến lược Chiến tranh đặc biệt?

Chiến thắng Bình Giã của quân dân miền Nam làm phá sản cơ bản chiến lược Chiến tranh đặc biệt

Chiến thuật mới được Mĩ sử dụng trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là gì?

Chiến thuật mới được Mĩ sử dụng trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965), nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây?

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965), nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi Bình Giã.

Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961- 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là

Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961- 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là lực lượng quân đội Sài Gòn.

Trong quá trình triển khai chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ đã:

Trong quá trình triển khai chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ đã tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược.

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961 - 1965) là?

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961 - 1965) là chiến thắng An Lão.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X