Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước:

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước Anh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X