Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là hơi nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X