Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X