Trong left o;2pi right , phương trình sin2x+sinx=0 có số nghiệm là:

19/08/2020 44

Câu Hỏi:
Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $sin2x+sinx=0$ có số nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $sin2x+sinx=0$ có số nghiệm là 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X