Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày ?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A
Tá tràng tiếp nhận thức ăn từ dạ dày

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?

Vitamin hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

Các chất hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hóa thức ăn: vitamin, nước và muối khoáng.

Enzyme có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa thức ăn?

Giúp xúc tác các phản ứng xảy ra nhanh hơn

Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá

Gluxit bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá.

Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

Đáp án D
Lipit sẽ được biến đổi thành glixêrol và axit béo

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về ruột non.

Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón ?
1. Ăn nhiều rau xanh
2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
3. Uống nhiều nước
4. Uống chè đặc

Để cải thiện tình trạng táo bón, chúng ta cần ăn nhiều rau xanh, hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin, uống nhiều nước.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X