Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở kì đầu của giảm phân I: các NST kép xoắn và co ngắn, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp, bắt chéo

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X