Trong giai đoạn hồi phục của viêm phổi thuỳ có hiện tượng:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong giai đoạn hồi phục của viêm phổi thuỳ có hiện tượng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm luật - môn khác học mới nhất

X